Advocatenkantoor Berden werkt met duidelijke prijsafspraken. Hiermee wordt voorkomen dat de declaratie voor u als vervelende verrassing achteraf komt. Advocatenkantoor Berden zorgt ervoor dat tarieven worden toegesneden op uw individuele omstandigheden en de bijzonderheden van de zaak. Advocatenkantoor Berden bespreekt met u graag de onderstaande mogelijkheden tijdens een vrijblijvend intakegesprek op kantoor.

 

Uurtarief

Advocatenkantoor Berden werkt in beginsel op basis van een marktconform uurtarief. Daarbij wordt de declaratie vastgesteld door het aantal uren dat de advocaat aan de zaak werkt te vermenigvuldigen met het uurtarief.

 

Vaste prijsafspraak

Het is, als de zaak zich daarvoor leent, ook mogelijk om een vast bedrag voor een zaak af te spreken. Hierbij zal rekening worden gehouden met de aard, omvang en spoedeisendheid van de zaak.

 

Door de overheid gefinancierde rechtsbijstand

Advocatenkantoor Berden kan particulieren (en ondernemers onder bepaalde strikte voorwaarden) ook bijstaan op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (ook wel toevoeging of pro deo genaamd). In dat geval worden de kosten geheel of gedeeltelijk door de overheid betaald. Of u hiervoor in aanmerking komt en hoe hoog de eigen bijdrage bedraagt hangt af van de hoogte van uw inkomen. Advocatenkantoor Berden kan u hierover nader informeren.

 

Incassotarief

In incassozaken is het mogelijk om een incassotarief te hanteren. In een incassozaak incasseert de advocaat een geldbedrag. Bij het incassotarief ontvangt de advocaat een percentage van het geïncasseerde bedrag.

 

Rechtsbijstandverzekering

In bepaalde gevallen kan uw rechtsbijstandverzekering dekking verlenen voor de kosten van een advocaat. Ook hierover kan Advocatenkantoor Berden u nader informeren.